Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης
Γενικός Χειρουργός

Eιδική ενότητα για την Χειρουργική Μαστού | Παθήσεις, Θεραπείες, Νέες εξελίξεις

Οι κυριότερες Κινητικές διαταραχές οισοφάγου και οι χειρουργικές θεραπείες τους

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης
Γενικός Χειρουργός

Eιδική ενότητα για την Χειρουργική Μαστού | Παθήσεις, Θεραπείες, Νέες εξελίξεις

Οι κυριότερες Κινητικές διαταραχές οισοφάγου και οι χειρουργικές θεραπείες τους

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης
Γενικός Χειρουργός

Eιδική ενότητα για την Χειρουργική Μαστού | Παθήσεις, Θεραπείες, Νέες εξελίξεις

Οι κυριότερες Κινητικές διαταραχές οισοφάγου και οι χειρουργικές θεραπείες τους

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης - Γενικός Χειρουργός

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης – Γενικός Χειρουργός

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για το γνωστικό αντικείμενο και το έργο μου.

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης - Γενικός Χειρουργός

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης – Γενικός Χειρουργός

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για το γνωστικό αντικείμενο και το έργο μου.

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης - Γενικός Χειρουργός

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης – Γενικός Χειρουργός

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για το γνωστικό αντικείμενο και το έργο μου.

Ιατρική Εμπειρία

Γενικός Χειρουργός - Νοσοκομείο Μετροπόλιταν

Διευθυντής Χειρουργός μαστού και παχέος εντέρου

Μάιος 2016 έως και σήμερα

Ναυτικό Νοσοκομείο

Γενικός Χειρουργός - Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

τέως Διευθυντής Β’ Χειρουργικής Κλινικής

Μάρτιος 2008 έως και Οκτώβριος 2014

Νοσοκομείο Μητέρα

Γενικός Χειρουργός - Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

Επιστημονικά υπεύθυνος Μονάδος Μαστού

Οκτώβριος 2013 εώς και Απρίλιος 2016

Επικοινωνήστε με τον Δρ Γεώργιο Σ. Πεχλιβανίδη