Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης
Γενικός Χειρουργός

Eιδική ενότητα για την Χειρουργική Μαστού | Παθήσεις, Θεραπείες, Νέες εξελίξεις

Οι κυριότερες Κινητικές διαταραχές οισοφάγου και οι χειρουργικές θεραπείες τους

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης
Γενικός Χειρουργός

Eιδική ενότητα για την Χειρουργική Μαστού | Παθήσεις, Θεραπείες, Νέες εξελίξεις

Οι κυριότερες Κινητικές διαταραχές οισοφάγου και οι χειρουργικές θεραπείες τους

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης
Γενικός Χειρουργός

Eιδική ενότητα για την Χειρουργική Μαστού | Παθήσεις, Θεραπείες, Νέες εξελίξεις

Οι κυριότερες Κινητικές διαταραχές οισοφάγου και οι χειρουργικές θεραπείες τους

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης - Γενικός Χειρουργός

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης – Γενικός Χειρουργός

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για το γνωστικό αντικείμενο και το έργο μου.

Χειρουργική μαστού
Χειρουργική παχέος εντέρου και πρωκτού
Χειρουργική κινητικών διαταραχών οισοφάγου
Προχωρημένη λαπαροσκοπική χειρουργική
Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης - Γενικός Χειρουργός

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης – Γενικός Χειρουργός

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για το γνωστικό αντικείμενο και το έργο μου.

Χειρουργική μαστού
Χειρουργική παχέος εντέρου και πρωκτού
Χειρουργική κινητικών διαταραχών οισοφάγου
Προχωρημένη λαπαροσκοπική χειρουργική
Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης - Γενικός Χειρουργός

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης – Γενικός Χειρουργός

Σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για το γνωστικό αντικείμενο και το έργο μου.

Χειρουργική μαστού
Χειρουργική παχέος εντέρου και πρωκτού
Χειρουργική κινητικών διαταραχών οισοφάγου
Προχωρημένη λαπαροσκοπική χειρουργική

Ιατρική Εμπειρία

Γενικός Χειρουργός - Νοσοκομείο Μετροπόλιταν

Διευθυντής Χειρουργός μαστού και παχέος εντέρου

Μάιος 2016 έως και σήμερα

Ναυτικό Νοσοκομείο

Γενικός Χειρουργός - Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

τέως Διευθυντής Β’ Χειρουργικής Κλινικής

Μάρτιος 2008 έως και Οκτώβριος 2014

Νοσοκομείο Μητέρα

Γενικός Χειρουργός - Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

Επιστημονικά υπεύθυνος Μονάδος Μαστού

Οκτώβριος 2013 εώς και Απρίλιος 2016

Επικοινωνήστε με τον Δρ Γεώργιο Σ. Πεχλιβανίδη