Ακαδημαϊκό Έργο

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

Συμμετοχή σε Στρογγυλές Τράπεζες ως Εισηγητής

Συμμετοχή σε Στρογγυλές Τράπεζες ως Συντονιστής

Συμμετοχή στην Οργάνωση Συνέδριων

Ομιλίες σε Διεθνή Συνέδρια

Επίδειξη Χειρουργικής Τεχνικής

Διδακτορική Διατριβή

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική σχολή

“Η κένωση της χοληδόχου κύστης με σπινθηρογράφημα 99mTc-HIDA μετά από γαστρικές επεμβάσεις”.

Αναγόρευση διδάκτορα 1994

Επικοινωνήστε με τον Δρ Γεώργιο Σ. Πεχλιβανίδη