Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια

 1. Diagnosis and treatment of Liver Hydatid Disease.
  ΕXynos, G Pechlivanides, JS Vassilakis. Mediterranean Medical Meeting, September 1989, Heraklion, Crete.
 2. Rupture of Hydatid Cyst of the Liver into the Biliary Tree.
  E Xynos, JS Vassilakis, G Pechlivanides.Mediterranean Medical Meeting, September 1989, Heraklion, Crete.
 3. Anal Pressure after Internal Sphincterotomy for Anal Fissure.
  E Xynos, G Pechlivanides, A Mantidis, N Nikolopoulos, JS Vassilakis.2nd International Gastro-Surgical Club Meeting, November 1990, Athens.
 4. Reproducibility of gallbladder emptying by 99mTc HIDA scintigraphy.
  G. Pechlivanides, E Xynos, E Chrysos, A Fountos, A Mantides,JS Vassilakis. II United European Gastroenterology Week, July 1993, Barcelona, Spain.
 5. Gallbladder emptying after Billroth I or II gastrectomy.
  E Xynos, G Pechlivanides, A Fountos, O Zoras, G Tzovaras, JS Vassilakis. II United European Gastroenterology Week, July 1993, Barcelona, Spain.
 6. Laparoscopic Heller’s myotomy with anterior fundoplication.
  Xynos E, Tzovaras G, Malliotakis A, Pechlivanides G, Vassilakis JS. International Symposium on Advanced Laparo-Endoscopic Surgery, 4-6 May 1995,Athens, Greece.
 7. Truncal vagotomy with gastrojejunostomy affects gallbladder emptying.
  Xynos E, Pechlivanides G, Fountos A, Zoras O, Tzovaras G, Chryssos E, Petrakis J, Epanomeritakis E, Koutsoubi E, Vassilakis JS.European International Hepato-Pancreato-Biliary Association Congress,25-28 May 1995, Athens, Greece.
 8. Complications after laparoscopic cholecystectomy in patients with acute cholecystitis.
  Davides D, Ivros N, Dellis A, Rottas J, Pechlivanides G, Neonakis E, Nousis G.
 9. Is morbid obesity still a contraindication for laparoscopic cholecystectomy?
  Davides D, Ivros N, Dellis A, Rottas J, Pechlivanides G, Neonakis E, Nousis G.
 10. Stapled Trans-anal Rectal Resection (STARR). Short-Term Functional Results (Poster).
  Athanasakis E, Pechlivanides G, Tsiaoussis J, Zacharioudakis G, Chrysos E, Xynos E Second Joint Meeting. European Council of Coloproctology, European Association of Coloproctology. Bolognia 15 – 17 September 2005. Italy Poster P136 page 46
 11. Abdominal and Pelvic Stop-Flow Chemotherapy. Effect of Chemotherapeutic Agents and Tissue Ischemia on Rectoanal Pressures (Poster).
  Athanasakis E, Zoras O, Zacharioudakis G, Pechlivanides G, Chrysos Second Joint Meeting. European Council of Coloproctology, European Association of Coloproctology. Bolognia 15 – 17 September 2005. Italy Poster P005 page 13.
 12. Adequacy of lymph node clearance: Laparoscopic vs. open resection of the rectum.
  G. Pechlivanides, N. Gouvas, E. Athanasakis, J. Tsiaousis, N.Zervakis, G. Zaharioudakis, A. Tzortzinis, M. Moutafidis, E. Xynos. First Scientific and Annual General Meeting of the European Society of Coloproctology, 13-16 September 2006, Lisbon, Portugal
 13. Quality of surgery for rectal carcinoma: Comparison between open and laparoscopic approach. (Poster).
  N. Gouvas, G Pechlivanides, J Tsiaoussis, G Zacharioudakis, E Athansakis, A Tzortzinis, C Dervenis, E Xynos. 2nd International Symposium – Colorectal Games, 5-7 October 2006, Heraklion, Crete, Greece
 14. Stapled transanal rectal resection (STARR) (Poster).
  G Pechlivanides, J Tsiaoussis, E Athansakis, N. Zervakis, N. Gouvas, G Zacharioudakis, E Xynos. 2nd International Symposium – Colorectal Games, 5-7 October 2006, Heraklion, Crete, Greece
 15. Laparoscopic resection is feasible for the low rectal cancer with adequate lymph node clearance: comparison to the open approach . (Poster).
  G. Pechlivanides, , J. Tsiaousis, A. Tzortzinis, G. Zaharioudakis, M. Moutafidis, E. Xynos. 2nd International Symposium – Colorectal Games, 5-7 October 2006, Heraklion, Crete, Greece
 16. Distal margin of rectal resection for cancer. (Poster).
  J Tsiaousis, E Athanasakis, G Pechlivanides, N Zervakis, G Zacharioudakis, A Tzortzinis, C Dervenis, E Chrysos, E Xynos. 2nd International Symposium – Colorectal Games, 5-7 October 2006, Heraklion, Crete, Greece
 17. Biofeedback versus rectal sensory training and balloon defecating exercises in dyssynergia of defecation. (Poster).
  J Tsiaoussis, K Triantafyllou, A Mantides, G Pechlivanides, N Gouvas, E Xynos 2nd International Symposium – Colorectal Games, 5-7 October 2006, Heraklion, Crete, Greece
 18. Sentinel lymph node biopsy, information gained both from testing and applying period. (Poster 367).
  Pechlivanides G, Tsibanis A, Vassilarou D, Apostolopoulou A, Goutas N*, Vlachodimitropoulos D*, Vassilaros S. 6th European Breast Cancer Conference, 15-19 April, 2008, Berlin
 19. Axillarry recurrence following sentinel lymph node biopsy. (Poster E17).
  Pechlivanides G, Tsibanis A, Vassilarou D, Apostolopoulou A, Goutas N*, Vlachodimitropoulos D*, Vassilaros S. 10th Milan Breast Cancer Conference, 18-20 June 2008.
 20. Laparoscopic vs Open Approach for Total Mesorectal Excision. A comparative study. (Poster).
  Gouvas N, Tsiaoussis J, Pechlivanides G, Zervakis N, Xynos E. 3rd Scientific & Annual Meeting of European Society of Coloproctology, Nantes, France, 24-27 September 2008
 21. Sentinel lymph node biopsy, information gained both from testing and applying period. Oral presentation.
  Pechlivanides G, Tsibanis A, Vassilarou D, Apostolopoulou A, Goutas N*, Vlachodimitropoulos D*, Vassilaros S. 4th International Meeting of theHellenic Society of Nuclear Medicine, 7-9 November, 2008, Thessaloniki, Greece.
 22. Preoperative neutrophil to lymphocyte ratio in primary breast cancer patients: correlation with clinicopathologic characteristics.
  Kalles Vasileios, Boutsikos Georgios , Konstantinou Marina, Georgiou Georgia, Papapanagiotou Ioannis, Giosdekos Alexandros, Kalogera Elena, Ivros Nikolaos, Pechlivanides Georgios. Milan Breast Cancer Conference 23-26 June 2015, Milan, Italy
 23. Does the pre-treatment neutrophil/lymphocyte ratio and platelet/lymphocyte ratio correlate with clinicopathological characteristics in primary breast cancer patients?
  V. Kalles1, G. Boutsikos1, I. Tsouknidas1, I. Papapanagiotou1, M. Konstantinou1, A. Tselos1, G. Georgiou2, E. Kalogera2, G. Xanthopoulou1, N. Ivros1, G. Pechlivanides1. 1Naval and Veterans Hospital of Athens, 2nd Department of Surgery, Athens, Greece; 2Hellenic Anticancer Institute, Research Center, Athens, Greece EBCC 10, Amsterdam. 9-11 March 2016
 24. P173 Ambulatory management of uncomplicated diverticulitis: A systematic review.
  NIKOLAOS GOUVAS , Georgios Pechlivanides, Paolo Millo, Evaghelos Xynos ESCP 20th scientific & Annual Meeting,26-28 September 2018, Nice France.

Ακαδημαϊκό Έργο

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια

Ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

Συμμετοχή σε Στρογγυλές Τράπεζες ως Εισηγητής

Συμμετοχή σε Στρογγυλές Τράπεζες ως Συντονιστής

Συμμετοχή στην Οργάνωση Συνέδριων

Ομιλίες σε Διεθνή Συνέδρια

Επίδειξη Χειρουργικής Τεχνικής

Επικοινωνήστε με τον Δρ Γεώργιο Σ. Πεχλιβανίδη