Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση

3rd Milan Breast Conference, June 13-15, 2001
16 hours of European external CME credits

The Advanced Colorectal Workshop, St Mark’s & Northwick Park Hospitals, 29 November – 1 December 1999, 12 CME points

4th AMA’s Physician Recognition Award. Breast Cancer 2000, NY June 8-9, 2000
10 credits in Category 1

3rd Milan Breast Conference, June 13-15, 2001. 16 credits in Category 1

1ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην Γαστρεντερική κινητικότητα. 1η ενότητα: Οισοφάγος. Ηράκλειο 9-11 Δεκεμβρίου 1999

2ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Γαστρεντερική Κινητικότητα. 2η ενότητα: Στόμαχος – Λεπτό έντερο. Βόλος 13-16 Δεκεμβρίου 2000

3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Γαστρεντερική Κινητικότητα. 3η ενότητα : Παχύ έντερο – Ορθοπρωκτική περιοχή. Ηράκλειο 7-10 Νοεμβρίου 2001

2nd Colorectal Cancer Conference, Rome, Oct 24-25, 2002. 13 CME points, 13 hours of European external CME credits

2nd International Course. Laparoscopic Colorectal Surgery, March 4 & 5,2003. and Advanced Laparoscopic Techniques Workshop, March 6, 2003, Heraklion, Crete, Greece

5th Milan Breast Cancer Conference , June 11-13, 2003. 13 CME credit points, ACOE(Accreditation Council of Oncology in Europe)

Surgical trainning course on HAL-procedure (Haemorrhoidal Artery Ligation) 20th and 21st May 2005

Annual Meeting of the Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland, Edinburgh 7-10th July 2003. CPD points 17

Αdvanced Postgraduate Course “Surgical Procedures in Colorectal Disease”
By The Hellenic Society of Digestive Surgery in collaboration with St.Mark’s Hospital, Athens 20th November 2003

4th European Breast Cancer Conference, 16-20 March 2004, Hamburg. 35 credit points (35 hours of European external CME credits)

5th EACP(European Association of ColoProctology) Scientific and Annual General Meeting, Geneva, Switzerland, 16th – 18th September 2004. 18 CME credit points

Second Joint Meeting. European Council of Coloproctology, European Association of Coloproctology. Bolognia 15 – 17 September 2005. Italy. 18 CME

5th European Breast Cancer Conference. Nice, France, 21st – 25th June 2006

ESCP 1st Scientific and Annual General Meeting & Pre-meeting live surgery course. Lisbon, Portugal, 13th – 16th September 2006. 24 CME points

21ο Ιατρικό συνέδριο ΕΔ, 23-26 Νοεμβρίου 2006, Θεσσαλονίκη. 16 CME points

1η Εκπαιδευτική διημερίδα ειλεοπρωκτικής αναστόμωσης με νεολήκυθο. Αθήνα 20-21 Απριλίου 2007, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. 6 CME credits

ESCP 4th scientific and annual meeting, Prague, Czech Republic, 23-26 September 2009
24 CME points

Prime oncology, Expert practice, Breast Cancer Management for Surgeons. 7 Nοεμβρίου 2009, Αθήνα

7th European Breast Cancer Conference, 24-27 March 2010, Barcelona

Fifth International Workshop advanced Course in Colorectal Surgery. May 10-11, 2010 Surgical Department, Erlangen University, Germany, 26 CME points

ESCP 5th Scientific and Annual Meeting. Sorrento, Italy. 22nd – 25th September 2010. 24 CME points

13th Milan Breast Cancer Conference, Milan 22nd/24th June 2011,

Oncoplastic Masterclass, Ecole Europeenne de Chirurgie, Universite Paris Descartes France. May 4th, 5th, 6th 2011.

European Colorectal Congress. What is new in rectal cancer? 28th November to 2nd December 2011, St Gallen, Switzerland. Entire congress 21 credit points

8th European Breast Cancer Conference, 21-24 March 2012, Vienna, Austria.
35 CME credit points

European Society of Coloprostology, 7th scientific & annual meeting, Vienna 26-28 September 2012
24 CME credit points

St Gallen – Breast Cancer Conference, St Gallen Switzerland, 13-16 March 2013
18 ECMEC

European Society of Coloproctology, 8th Scientific and Annual Meeting. Sava Centar, Belgrade 25-27 Sep 2013. 30 CME points

1o Επιστημονικό συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Απεικόνισης Μαστού. Αθήνα 4-5 Οκτ 2013

6th International meeting Colorectal Games, June 13th & 14th , 2014, Athens

9th ESCP scientific and Annual Meeting, 24 – 26 September 2014, Barcelona, Spain
18 CDP points

14th St gallen – Breast Cancer Conference Vienna/Austria, 18 -21 March 2015

10th European Breast Cancer Congress, Amsterdam, 9-11 March 2016

11th ESCP scientific and annual meeting, 28-30 September 2016, Milan

18th Umberto Veronesi Milan Breast Cancer Conference 22-23 June 2017, Milan

12th ESCP scientific and annual meeting 20-22 September 2017, Berlin

11th European Breast Cancer Congress, 21-23 March 2018, Barcelona, Spain

20th ESCP Scientific & Annual Meeting,26-28 September 2018, Nice France 24 CMEs

21st ESCP Scientific & Annual Meeting, 25-27 September 2019, Vienna Austria 20 CMEs

RAFAELO workshop ( radiofrequency ablation of haemorroids) Dec 6th, 2019 Koln,
Germany

22nd ESCP Scientific & Annual Meeting, 21-23 Sept 2020 Virtual Vilnius, Lithuania 20 CMEs

European Breast Cancer Conference (EBCC 12), 02 OCT – 03 OCT 2020 VIRTUAL EVENT 20 CMEs

Επικοινωνήστε με τον Δρ Γεώργιο Σ. Πεχλιβανίδη