Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά

 1. Η κένωση της χοληδόχου κύστης μετά από ερεθιστικό γεύμα σε υγιή άτομα και άτομα με ευερέθιστο έντερο.
  Πεχλιβανίδης Γ, Ξυνός Ε, Γλυνός Μ, Βασσιλάκης Σ. Hell J Gastroenterol 1990; 3: A49.
 2. Η χρήση πλαστικών δακτυλίων(markers) για τη διάγνωση της δυσκοιλιότητας από βραδεία διάβαση.
  Ξυνός Ε, Γλυνός Μ, Παπαγεωργίου Α, Γεωργόπουλος Ν, Μαντίδης Α, Πεχλιβανίδης Γ, Βασσιλάκης ΣΙ. Hell J Gastronterol 1990; 3(suppl): 29(A 107).
 3. Η συμπτωματική χολολιθίαση δε μεταβάλλει τη γαστρική δραστηριότητα ηλεκτρική δραστηριότητα των βραδέων κυμάτων.
  ΣΝ Σγούρος, Ε Παπαδοπούλου, Γ Καραμανώλης, Γ Στεφανίδης, Γ Πεχλιβανίδης, Α Μαντίδης. Annals of Gastroenterology 2001;14: 11
 4. Η θέση του σπινθηρογραφήματος με 99mTc- τετροφωσμίνη στη διάγνωση αμφιβόλων περιπτώσεων καρκίνου του μαστού.
  Γ Πεχλιβανίδης, Α Παπαδημητρίου, Ε Νεονάκης, Η Μαζοκοπάκης, Ε
  Βελακούλη, Α Διαμαντής, Ι Σφηνιαδάκης, Ε Σμπόνιας, Γ Λαβούτας, Α
  Μυλωνάς, Γ Νούσης. Ελλ Πυρ Ιατρ 2002; 1: 16-20

Ακαδημαϊκό Έργο

Δείτε τo Ακαδημαϊκό Έργο

Δημοσιεύσεις

40 δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά και 4 σε Ελληνικά περιοδικά

Ανακοινώσεις

24 σε διεθνή συνέδρια και 45 σε ελληνικά συνέδρια

Συμμετοχή σε Στρογγυλές Τράπεζες

10 ως Συντονιστής και 49 ως Εισηγητής

Επικοινωνήστε με τον Δρ Γεώργιο Σ. Πεχλιβανίδη