Ο καρκίνος του μαστού

Ο καρκίνος του μαστού συμβαίνει συχνά στις γυναίκες, μια στις 10, και πολύ σπάνια στους άνδρες. Ωστόσο, με την έγκαιρη διάγνωση έχει και πολύ καλή πρόγνωση, μιας και το 90% των γυναικών που θα συμβεί δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στο μέλλον. Προϋπόθεση,βέβαια, για την καλύτερη έκβαση είναι: η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι αποτέλεσμα της σωστής πληροφόρησης για σημάδια ύπαρξης του καρκίνου, της σωστής παρακολούθησης και της χρήσης της κατάλληλης διαγνωστικής μεθόδου.

Προκαρκινική βλάβη μαστού
Προκαρκινική βλάβη μαστού

Προκαρκινικές βλάβες των μαστών που διαγιγνώσκονται κυρίως με τον προληπτικό έλεγχο

Ο καρκίνος του μαστού

Τα σημάδια ύπαρξης καρκίνου μαστού

Τα σημάδια ύπαρξης καρκίνου μαστού είναι η ύπαρξη ογκιδίου στο μαστό ή τη μασχάλη, η παραμόρφωση του μαστού, η εισολκή του δέρματος, το αιματηρό έκκριμα της θηλής και η φλεγμονή.

Κάποιες προηγούμενες βιοψίες με προκαρκινικές βλάβες οδηγούν σε πιο συχνό έλεγχο.

Εισολκή της θηλής
Εισολκή θηλής
Τα σημάδια ύπαρξης καρκίνου του μαστού
Τα στάδια του καρκίνου του μαστού

Στάδια Καρκίνου Μαστού
Ανάλογα με το μέγεθος του όγκου, την διήθηση των λεμφαδένων και τις μεταστάσεις

Ο καρκίνος του μαστού

Διαγνωστική μέθοδος

Η σωστή παρακολούθηση των μαστών γίνεται με τον τρόπο και τη συχνότητα που θα καθορίσει ο χειρουργός μαστού.

Τα κριτήρια στα οποία βασίζεται η επιλογή είναι η ύπαρξη παραγόντων κινδύνου, η ηλικία των γυναικών, η σύσταση των μαστών, τα ευρήματα των προηγουμένων εξετάσεων και ορισμένες προηγούμενες βιοψίες.

Ο κυριότερος παράγων κινδύνου είναι η κληρονομικότητα και όσο πιο ισχυρός είναι τόσο πιο σε μικρότερη ηλικία, πιο συχνά και με περισσότερες εξετάσεις πρέπει να γίνεται ο έλεγχος.

Η μικρότερη ηλικία και η μεγάλη πυκνότητα των μαστών σημαίνουν και τη χρήση εκτός της μαστογραφίας και του υπερηχογραφήματος και της μαγνητικής μαστογραφίας στον έλεγχο. Κάποιες προηγούμενες βιοψίες με προκαρκινικές βλάβες οδηγούν σε πιο συχνό έλεγχο.

Η κατάλληλη διαγνωστική μέθοδος, στην περίπτωση που διαπιστωθεί στις εξετάσεις ελέγχου κάποια βλάβη, αποτελεί επιλογή του χειρουργού μαστού στο εξωτερικό ιατρείο μεταξύ παρακέντησης με λεπτή βελόνη και εξέταση (FNA), βιοψία με κόπτουσα βελόνα (Core biopsy) mammotome ή BLES και ιστολογική εξέταση και ανοικτή βιοψία στο χειρουργείο. Πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις που είναι δυνατόν, να έχουμε ιστολογική διάγνωση πριν την χειρουργική επέμβαση.

Η κόπτουσα βελόνα μέσα στο ογκίδιο του μαστού όπως φαίνεται στο υπερηχογράφημα.
Βιοψία με κόπτουσα βελόνη με τη βοήθεια υπερηχογράφου
Βιοψία με κόπτουσα βελόνη με τη βοήθεια υπερηχογράφου
Βιοψία με κόπτουσα βελόνη με τη βοήθεια υπερηχογράφου

Ο καρκίνος του μαστού

Αντιμετώπιση

Η σωστή αντιμετώπιση αποτελεί ευθύνη του χειρουργού μαστού ο οποίος σε συνεργασία με την κατάλληλη ομάδα ειδικευμένων στο καρκίνο του μαστού ακτινολόγων, ογκολόγων, ακτινοθεραπευτών και ενδεχομένως πλαστικών χειρουργών στα πλαίσια συμβουλίου, θα αποφασίσει για την κατάλληλη θεραπεία. Στην θεραπεία του καρκίνου του μαστού περιλαμβάνονται ανάλογα με την περίπτωση προεγχειρητική θεραπεία, χειρουργική επέμβαση και συμπληρωματικής θεραπείας με χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία και ακτινοθεραπεία.

“Η επιστήμη εξελίσσεται γρήγορα και μπορεί αυτά που λέμε σήμερα σε λίγες μέρες να αλλάξουν. Δεν πρέπει λοιπόν να θεωρούμε δεδομένο και σταθερό κάθε τι που διαβάζουμε. Η συζήτηση με τον ειδικό, που έχει καθήκον να ενημερώνεται καθημερινά, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα κείμενο. ”

Δείτε το χαρακτηριστικό Βίντεο

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης

Γενικός Χειρουργός
Διευθυντής Χειρουργός Μαστού & Παχέος Εντέρου