Γενικός Χειρουργός - Νοσοκομείο Μετροπόλιταν

Metropolitan Hospital

Insurance Funds

Private hospitals where i surge on have contracts with most private insurance as well the EOPPY.

Private Insurance

If a patient has private insurance, it covers the entire cost of the intervention (hospitalization and doctor fees)..

EOPYY

EOPYY covers a substantial part of the cost of hospitalization in a private hospital and the patient pays the balance of costs and fees.

Dr Georgios S. Pechlivanidis

General Surgeon

Director of Breast Surgery and Colorectal Surgery

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης - Γενικός Χειρουργός

Dr Georgios S. Pechlivanidis

General Surgeon
Director of Breast Surgery and Colorectal Surgery