Ανατομία παχέος εντέρου
Ανατομία παχέος εντέρου

Παχύ Έντερο και Πρωκτός

Χειρουργική Παχέος Εντέρου και Πρωκτού

Η χειρουργική του παχέος εντέρου και του πρωκτού έχει ξεχωρίσει σαν υποειδικότητα της γενικής χειρουργικής στα ευρωπαϊκά κράτη από αρκετά χρόνια.

Απαιτεί μετεκπαίδευση στο αντικείμενο της και σημαντική εμπειρία, πριν αποτελέσει το σχεδόν αποκλειστικό αντικείμενο της απασχόλησης του γενικού χειρουργού.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική του παχέος εντέρου δεν αποτελεί ένα κομμάτι της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, αλλά μια επιπλέον δυνατότητα του χειρουργού να εκτελέσει τις επεμβάσεις τις οποίες, ούτως ή άλλως πραγματοποιεί, και με την ανοικτή μέθοδο.

Χειρουργική Παχέος Εντέρου και Πρωκτού

Παθήσεις παχέος εντέρου

Η πλειονότητα των επεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο παχύ έντερο είναι επεμβάσεις για καρκίνο.

Ενώ η πλειονότητα των επεμβάσεων που πραγματοποιούνται στον πρωκτό είναι για καλοήθεις παθήσεις.

Το παχύ έντερο χωρίζεται στο κόλον και στο ορθό, όπου ορθό είναι τα τελευταία 15 cm του παχέος εντέρου μέχρι τον πρωκτό.

Παθήσεις παχέος εντέρου
Παθήσεις παχέος εντέρου

Χειρουργική Παχέος Εντέρου και Πρωκτού

Παθήσεις παχέος εντέρου

Η πλειονότητα των επεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο παχύ έντερο είναι επεμβάσεις για καρκίνο.

Ενώ η πλειονότητα των επεμβάσεων που πραγματοποιούνται στον πρωκτό είναι για καλοήθεις παθήσεις.

Το παχύ έντερο χωρίζεται στο κόλον και στο ορθό, όπου ορθό είναι τα τελευταία 15 cm του παχέος εντέρου μέχρι τον πρωκτό.