Εκκολπώματα
Εκκολπώματα

Χειρουργική Παχέος Εντέρου και Πρωκτού

Εκκολπωμάτωση

Τα εκκολπώματα, που είναι σαν μικρές φουσκάλες στο τοίχωμα του εντέρου, μπορεί να προκαλέσουν αποβολή συνήθως έντονα ερυθρού αίματος είτε να διατρηθούν, μιας και το τοίχωμα τους είναι πολύ λεπτό, και να προκαλέσουν εκκολπωματίτιδα.

Η εκκολπωματίτιδα μπορεί να έχει διάφορες μορφές, από απλή φλεγμονή μέχρι κοπρανώδη περιτονίτιδα.

Παλαιότερα, επικρατούσε η άποψη ότι μετά το 2ο επεισόδιο εκκολπωματίτιδας πρέπει ο ασθενής να χειρουργείται.

Στις μέρες μας, ακόμη και στην οξεία φάση, χειρουργούμε πρακτικά μόνο τη περιτονίτιδα, ενώ στη χρόνια φάση όταν τα επεισόδια φλεγμονής είναι πολύ συχνά, είναι πολύ βαριά ή έχουν προκαλέσει στένωση.

Δεν μπορεί κανείς να προλάβει τη δημιουργία τους, ούτε να αποφύγει την διάτρηση τους, παρά μόνο να βελτιώσει τη δυσκοιλιότητα αν υπάρχει.

Κολονοσκόπηση - εκκολπώματα
Κολονοσκόπηση - εκκολπώματα

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης – Γενικός Χειρουργός

Διευθυντής Χειρουργός Μαστού & Παχέος Εντέρου

Κυριότερα θέματα χειρουργικής παχέος εντέρου και πρωκτού