Δείτε Ενημερωτικά Βίντεο του Δρ Γεώργιου Σ. Πεχλιβανίδη

Management of Pelvic Floor Dysfunction. Image-guided treatment of functional pelvic floor disorders.

12th Scientific & Annual Meeting of European Society of Coloproctology, 20-22 September 2017, Berlin

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης - Γενικός Χειρουργός

Κλείστε ραντεβού με τον Δρ Γεώργιο Σ. Πεχλιβανίδη

Τηλέφωνο: 210 74 83 012

Δέχεται με προσυνεννόηση

Δημοσιεύσεις

40 δημοσιεύσεις σε Διεθνή περιοδικά και 4 σε Ελληνικά περιοδικά

Ανακοινώσεις

24 σε διεθνή συνέδρια και 45 σε ελληνικά συνέδρια

Συμμετοχή σε Στρογγυλές Τράπεζες

10 ως Συντονιστής και 49 ως Εισηγητής