Λαπαροσκοπική κολεκτομή

Λαπαροσκοπική κολεκτομή

Μετά από λαπαροσκοπική κολεκτομή

Μετά από λαπαροσκοπική κολεκτομή

Λαπαροσκοπική Χειρουργική Παχέος Εντέρου

Η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει εφαρμοσθεί και στο παχύ έντερο από την δεκαετία του 90, και πρακτικά στις μέρες μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις με ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα και όσον αφορά στην ανάρρωση αλλά και ογκολογικά.

Σε συνδυασμό με την πρακτική της γρήγορης επανένταξης του ασθενούς έχει σαν αποτέλεσμα την γρήγορη έξοδο από το νοσοκομείο.

Απαιτείται η επιμέρους εκπαίδευση του χειρουργού μετά την αρχική εκπαίδευση στις παθήσεις του παχέος εντέρου.

Έχει δε μεγάλη καμπύλη εκμάθησης, γιατί είναι μια δύσκολη χειρουργική μιας και δεν πρέπει να ξεφεύγει από τους ογκολογικούς κανόνες της ανοικτής χειρουργικής.

Δρ Γεώργιος Σ. Πεχλιβανίδης – Γενικός Χειρουργός

Διευθυντής Χειρουργός Μαστού & Παχέος Εντέρου

Κυριότερα θέματα χειρουργικής παχέος εντέρου και πρωκτού